Bådlauget
Forsiden Bådlaugets historie Vedtægter Kontakt/indmeldelse Referater/regnskaber Skriv gode ideer her Medlemmer
Schifters Bådlaug er grundlagt af beboere i Schifters Kvarter i 2003 på et lejet areal, nu ejet at Fokus Assessments. Bådlauget har i 2003 tegnet og opført to kajakskure på området med plads til ca. 30 kajakker og etableret fortøjningspæle til 27 både. I 2018 er der tilføjet yderligere 4 pladser.  Kajak- og bådpladserne er forbeholdt beboere i Schifters kvarter. Dog kan båd- og kajakpladser udlejes til andre, hvis de ikke kan afsættes internt.
Bådlaugets medlemmer vedligeholder selv området og skurene. Der er offentlig adgang til bådlaugets område under forudsætning af, at området holdes frit for affald og støj.  De opstillede borde kan benyttes, dog har bådlaugets medlemmer fortrinsret, det gælder f.eks. torsdag 18-21, hvor medlemmerne samles til grill.

Bådlaugets bestyrelse